Bön

Start Bön

Sexton änglar bevakade bilen som svar på bön

Under det det blodiga Mau Mau – upproret i Kenya 1960 färdades missionärerna Matt och Laura Higgens mot Nairobi genom Mau Maus område där både kenyaner och missionärer hade blivit dödade. Omkring 3 mil utanför Nairobi stannade deras Land Rover. De försökte laga den i mörkret utan att lyckas. De tillbringade hela tiden natten i bilen under tiden de gång på gång citerade Psaltaren 4:9Jag lägger mig ner i frid och sover. Du, Herre, låter mig bo i trygghet.”

Väckelsen i Rochester – något av det mäktigaste i väckelsehistorien

Charles Finney var en förkunnare som var rikt använd av Gud. Sommaren 1830 fick han en kallelse att ha en mötesserie i Rochester. Finney upplevde en övertygelse att han skulle åka dit. Ganska snart blev bönens Helige Ande så mäktigt utgjuten att folk stannade hemma från de offentliga mötena för att bedja.

Det började med ett lunchbönemöte

Väckelsen i USA 1857-59 började med ett litet lunchbönemöte…det kan hända igen:

Väckelsen i Melbourne

R.A. Torrey berättar i sin bok Effektiv bön om när han kom till Melbourne i början på 1900-talet: ”Vi fick också veta, att en kvinna i Melbourne hade läst en bok om bönen i vilken förekom ett uttryck ”bedja sig igenom”, som hade gjort stort intryck på henne. Hon hade ordnat med bönemöten över hela staden, innan vi kom. Faktum är att när vi anlände hölls sammanlagt ett tusen sjuhundra bönemöten i veckan i olika hem i staden Melbourne.

Bönen i ditt dagliga liv

Ole Hallesby skriver om bönen i ditt dagliga liv:
”Det kommer att mer och mer gå upp för dig, att bönen är det viktigaste du utför, att du därför inte kan använda din tid bättre än till bön, närhelst du kan få tillfälle till det: i enrum och i gemenskap, medan du arbetar, medan du vilar, medan du går på gatan. Var som helst!
I sanning, vi kan inte använda tiden bättre!

Artikelförslag för dig

Mest lästa

Väckelsen i Nagaland

Om man ska peka ut den del i världen där vi vi har flest evangelikala kristna, var tror du att det är? Det är...