Växt

Start Växt

Väckelsen i Nagaland

Om man ska peka ut den del i världen där vi vi har flest evangelikala kristna, var tror du att det är? Det är faktiskt i den del av Indien som kallas Nagaland. Idag räknar man med att det är ungefär 90 procent kristna där.

Är evangelisation viktigt för kyrkan?

C. Kirk Hadaway har gjort studien: Is Evangelistic Activity Related to Church Growth?
Studien gjordes genom en undersökning av 990 storstadsförsamlingar som tillhörde Sydstatsbaptisterna.

Pastorerna fick betygsätta sina kyrkor vad gällde ”evangelisationsindikatorer”. Detta delades ut till ungefär lika uppsättningar växande, utplanande och minskande kyrkor vad gäller medlemsantal. Genom att eliminera kyrkor som var utan pastorer och som kanske på annat sätt var felaktiga fick man in 543 svar. Dessa svar visade tydligt evangelisationens betydelse för växt.

Senioraktiviteter i Cottage Hill Baptist Church

Rosa Lea Goss, 73, och andra medlemmar i Cottage Hill Baptist Church i Mobile, Alabama, samlades nyligen och sjöng för en grupp av äldre patienter på ett lokalt rehabiliteringscenter .
”Att komma ut och se deras ansikten gör att jag uppskattar, inte bara vad jag har, utan också att jag kan vara en välsignelse,” säger Goss.

Må-bra-indikatorer för växande församlingar

Det är tre viktiga mål som en församling/kyrka bör fundera kring för att funktionen som en sund växande församling kan sägas vara uppfyllt. Men dessa mål kan också definieras som må-bra-indikatorer eller lite av en termometer för att se var församlingen/kyrkan befinner sig. Målen är också parallella. Man arbetar alltså med alla de nio punkterna samtidigt. De olika delarna under varje punkt bearbetas i turordning tills målet är uppnått.

I. Församlingen lever för andra
II. Församlingen tar vård om sig själv
III. Församlingen tillämpar evangeliet i sin kulturella situation

Vad gör du för din egen tillväxt?

I sin undervisning om 15 lagar för växt tar John Maxwell upp själva grunden för att vi ska kunna uppleva hur livet inte bara är bra utan hur det blir tillväxt och hur vi kan multiplicera både våra egna resultat och andras.

Nyckelinsikter som hjälper den lokala kyrkan att nå sitt närområde med evangeliet

Inledning: Den lokala församlingen/kyrkan måste ha en missionsvision för hela världen – alla människor, nära och långt borta. Det ser ut som om en sådan vision utan tvekan kommer att ha en handlingsplan också för närliggande områden. Missionstänkaren David Hesselgrave säger med tanke på Apostlagärningarna 1:8: ”Det ser ut som, i de flesta fall, en världsvision kräver att vi vinner våra Jerusalem.”

Några grundläggande principer för kommunikation av evangeliet

När vi ger evangeliet om Jesus vidare till dem vi har runt omkring oss kan vi göra det på olika sätt. Har vi kunskap om grundläggande principer för kommunikation hjälper det oss att vara tydliga och hjälper oss även att förmedla kunskap på ett effektivt sätt. Principerna gäller inte bara kommunikation av evangeliet utan kan tillämpas på andra områden där vi vill kommunicera klart och tydligt.

Artikelförslag för dig

Mest lästa

Väckelsen i Nagaland

Om man ska peka ut den del i världen där vi vi har flest evangelikala kristna, var tror du att det är? Det är...