Start Om Missionsbrevet

Om Missionsbrevet

Missionsbrevet är Mission Internationals workshop och redskapsbod för kyrkor, ideella organisationer och samfund. Här finns idéer, recensioner, tips, m.m. till nytta för evangelisation, mission och församlingsväxt.

Det mesta av materialet som skrivs på denna sida på Internet är författat av Roger Arnfjell. Han är direktor för Mission International, NFU-handledare och även kommunikationsansvarig för Sisters International. I Mission Internationals arbete ryms bland annat ett antal Facebooksidor som tillsammans har mer än 350 000 följare. Dessa nådde över 8 miljoner människor de sista två månaderna under 2016.