Start Blogg Sida 2

Nyckelinsikter som hjälper den lokala kyrkan att nå sitt närområde med evangeliet

Inledning: Den lokala församlingen/kyrkan måste ha en missionsvision för hela världen – alla människor, nära och långt borta. Det ser ut som om en sådan vision utan tvekan kommer att ha en handlingsplan också för närliggande områden. Missionstänkaren David Hesselgrave säger med tanke på Apostlagärningarna 1:8: ”Det ser ut som, i de flesta fall, en världsvision kräver att vi vinner våra Jerusalem.”

Vad gör du för din egen tillväxt?

I sin undervisning om 15 lagar för växt tar John Maxwell upp själva grunden för att vi ska kunna uppleva hur livet inte bara är bra utan hur det blir tillväxt och hur vi kan multiplicera både våra egna resultat och andras.

Må-bra-indikatorer för växande församlingar

Det är tre viktiga mål som en församling/kyrka bör fundera kring för att funktionen som en sund växande församling kan sägas vara uppfyllt. Men dessa mål kan också definieras som må-bra-indikatorer eller lite av en termometer för att se var församlingen/kyrkan befinner sig. Målen är också parallella. Man arbetar alltså med alla de nio punkterna samtidigt. De olika delarna under varje punkt bearbetas i turordning tills målet är uppnått.

I. Församlingen lever för andra
II. Församlingen tar vård om sig själv
III. Församlingen tillämpar evangeliet i sin kulturella situation

Din bön banar väg för väckelse

Wesley Duewel berättar i sin bok ”Touch the World Through Prayer” om en man från Storbritannien som var en av Guds tysta förebedjare. Han bad regelbundet för missionsarbetet i Kina. Efter hans död hittade man i hans dagbok mer än 20 anteckningar om missionsstationer i Kina. I anslutning till anteckningen fanns en notering om att Gud lett honom att bedja trons bön för väckelse på den platsen.

När man gjorde en undersökning så visade sig att Gud hade sänt andlig förnyelse till var och en av de uppräknade platserna under åren i den exakta ordningen som mannen räknat upp dem i sin dagbok. Där hade han indikerat att Gud hjälpt honom att proklamera Guds Andes mäktiga verk på platsen genom trons bön.

Ingen visste om denne bönekämpe förrän efter hans död, men Gud besvarade bön efter bön. (sid 176).

Kom ihåg att Gud kan leda dig i bön så att väckelse uppstår, problem får sina lösningar, hinder övervinns och människor får möta Gud. Håll fast vid det som Gud lägger på ditt hjärta som böneämne och agera också när du upplever Guds ledning till det.

Väckelsen i Rochester – något av det mäktigaste i väckelsehistorien

Charles Finney var en förkunnare som var rikt använd av Gud. Sommaren 1830 fick han en kallelse att ha en mötesserie i Rochester. Finney upplevde en övertygelse att han skulle åka dit. Ganska snart blev bönens Helige Ande så mäktigt utgjuten att folk stannade hemma från de offentliga mötena för att bedja.

Sexton änglar bevakade bilen som svar på bön

Under det det blodiga Mau Mau – upproret i Kenya 1960 färdades missionärerna Matt och Laura Higgens mot Nairobi genom Mau Maus område där både kenyaner och missionärer hade blivit dödade. Omkring 3 mil utanför Nairobi stannade deras Land Rover. De försökte laga den i mörkret utan att lyckas. De tillbringade hela tiden natten i bilen under tiden de gång på gång citerade Psaltaren 4:9Jag lägger mig ner i frid och sover. Du, Herre, låter mig bo i trygghet.”

10 sätt att öka interaktionen på din kyrkas Facebooksida

Av Grace Robinson Article från Christian Media Magazine
Poängen med att använda ett socialt nätverk som Facebook är att vara social, eller hur? 68 procent av Sveriges befolkning använder Facebook år 2014. 47 procent använder Facebook dagligen. Visst finns det skäl att titta på hur kyrkan kan agera för att synas på Facebook? För dig som funderar på hur du ska öka interaktionen på kyrkans Facebooksida kommer här 10 tips.

Bönen i ditt dagliga liv

Ole Hallesby skriver om bönen i ditt dagliga liv:
”Det kommer att mer och mer gå upp för dig, att bönen är det viktigaste du utför, att du därför inte kan använda din tid bättre än till bön, närhelst du kan få tillfälle till det: i enrum och i gemenskap, medan du arbetar, medan du vilar, medan du går på gatan. Var som helst!
I sanning, vi kan inte använda tiden bättre!

Väckelsen i Melbourne

R.A. Torrey berättar i sin bok Effektiv bön om när han kom till Melbourne i början på 1900-talet: ”Vi fick också veta, att en kvinna i Melbourne hade läst en bok om bönen i vilken förekom ett uttryck ”bedja sig igenom”, som hade gjort stort intryck på henne. Hon hade ordnat med bönemöten över hela staden, innan vi kom. Faktum är att när vi anlände hölls sammanlagt ett tusen sjuhundra bönemöten i veckan i olika hem i staden Melbourne.

Det började med ett lunchbönemöte

Väckelsen i USA 1857-59 började med ett litet lunchbönemöte…det kan hända igen:

Artikelförslag för dig

Mest lästa

Väckelsen i Nagaland

Om man ska peka ut den del i världen där vi vi har flest evangelikala kristna, var tror du att det är? Det är...